Bierzmowanie

Zapisy młodzieży do kolejnej grupy odbędą się po Wielkanocy 2023 roku. Zapraszam obecnych siedmio
i ósmoklasistów (kl. VII, kl.VIII) i młodzież starszą.
Poniższe zasady i obowiązki ulegną zmianom.

Generated by wpDataTables

Drodzy Kandydaci,Załączam plik zawierający zgodę Rodziców na Wasz udział w weekendowym spotkaniu.
Ze względu na to, że do Waszej pełnoletności jeszcze chwilka 🙄🤷🏼‍♀️, jest ona niezbędna. Dlatego bardzo prosimy 🙏🏻, żebyście nie zapomnieli jej wydrukować i poprosić Rodziców o podpis. Wypełniony i podpisany formularz możecie przekazać Ks. Wojciechowi najlepiej na spotkaniu 11.09. lub na spotkaniu 18.09. wraz z płatnością za nocleg(będzie podany przed 11.09). Byłoby świetnie, gdybyście zadeklarowali się wcześniej – na przykład w komentarzach do tego posta na facebooku – jaki sposób dotarcia na miejsce wybraliście.A więc wielka prośba – przemyślcie sprawę, skonsultujcie z Rodzicami
i poinformujcie nas do 18.09. w jaki sposób chcecie dojechać do Sulejówka. 🚉 czy 🚘? Oto jest pytanie… nasze. I liczymy na odpowiedź 😁. Jeśli Wy chcecie o coś jeszcze zapytać, dajcie znać.

PRZYGOTOWANIE do Bierzmowania w Hucie Mińskiej 2021 / 2022 r.

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z  zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.”

Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące
obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta w szkole wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak takiej zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów (niedziela godz. 18.15 – 19.45). Spotkania będą składały się z części wspólnej i pracy w grupach pod kierunkiem animatorów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Formularze usprawiedliwienia znajdować się będą w materiałach dla kandydata. Istotnym elementem formularza jest potwierdzenie złożenia usprawiedliwienia, które ksiądz podpisuje i oddaje kandydatowi. Kandydat na wypadek niejasności ma obowiązek to potwierdzenie przechowywać.

Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszej deklaracji. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii, bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie lub swojego animatora. Telefon księdza 514 596 595.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, nie wykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.
Na koniec przygotowania przewidziny jest egzamin.

6. Kandydat zobowiązuje się do aktywności w parafii, która będzie sprawdzana przez system punktów. Należy zdobyć 21 punktów (1 punkt za godzinę zaangażowania). Aktywności będą proponowane na zamkniętej grupie facebookowej lub w inny uzgodniony sposób.

7. Terminy spotkań: 6 i 13 czerwca, a potem co tydzień
od 12 września do 5 grudnia wraz z jednym wyjazdem weekendowym ( 22- 24 października), następnie w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Terminy kolejnych spotkań i ewentualne zmiany podawane będą w ogłoszeniach parafialnych,
na spotkaniach i w grupie facebookowej. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie.

8. W razie konieczności (dużo nieobecności, nawet tych usprawiedliwionych, lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

9. Kandydat zobowiązuje się do wykonywania prac domowych np. przeczytania Ewangelii. Brak przygotowania będzie traktowany jak nieobecność na spotkaniu i należy je usprawiedliwić i uzupełnić.

10. W ramach przygotowania zorganizowane będą wyjazdowe rekolekcje weekendowe.

11. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 

12. Na stronie hutaminska.webd.pl w zakładce Bierzmownie będzie umieszczona lista kandydatów według nadanych im numerów (RODO) na której będzie uaktualniana ilość obecności
i punktów z aktywności.

Usprawiedliwienia – PRZECZYTAJ!!!

Usprawiedliwienie należy wyciąć, wypełnić (UWAGA! wpisujemy imię
i nazwisko w dwóch miejscach –
poziomo i pionowo), podpisać. Usprawiedliwienia przyjmuje ksiądz lub animator. Usprawiedliwienie należy dostarczyć w ciągu 7 dni następujących po nieobecności. W przeciwnym razie usprawiedliwienie nie będzie uznane.

W przypadku braku formularzy usprawiedliwienia można napisać usprawiedliwienie
na kartce.

……………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

data przyjęcia usprawiedliwienia:

podpis księdza:

……………………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu w dniu ………………………….. z powodu: …………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………….

data: ………….…..

…………………………………………………………

czytelny podpis rodzica / opiekuna

…………………………………………………..

czytelny podpis kandydata