CHOCHOLANUM

Instytut Katechetyczny dla Dorosłych „Chocholanum” działa w parafii

pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej od pięciu lat.

Powstał 13 maja 2017 roku, w setną rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego, z inicjatywy grupy parafian i za aprobatą ks. proboszcza Wojciecha Pancewicza. Jest to otwarta dla wszystkich chętnych forma pogłębiania wiedzy religijnej, pomagająca bardziej rozumieć i świadomie przeżywać swoją wiarę.

Zajęcia katechetyczne, z niezwykłym zaangażowaniem prowadzi
ks. prał. Mirosław Mikulski – emerytowany proboszcz z Diecezji Warszawsko-Praskiej i były kapelan polskiego sportu.

Nazwa „Chocholanum” została przyjęta na wzór znanych instytutów chrześcijańskich, a pochodzi od nazwy miejscowości z terenu parafii – Chochołu. Tam to, podczas nabożeństwa majowego w 2017 roku zrodził się pomysł prowadzenia katechez dla osób dorosłych.

Przez 5 lat działalności w spotkaniach „Chocholanum” wzięło udział prawie
130 osób. Uczestnikami są także osoby spoza parafii. Średnia frekwencja na spotkaniach waha się w granicach od 25 do 35 osób. Dwugodzinne spotkania odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca, w niedzielne popołudnia,
w godzinach 15.00 – 17.00. Prowadzona jest dokumentacja tematyki i frekwencji spotkań. Każde zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza to wykład teologiczny, zgodny z programem zaplanowanym na dany rok katechetyczny. Druga część ma formę dyskusji na bieżące tematy z życia Kościoła.

W roku 2022, z okazji 5-lecia Instytutu gościem specjalnym był ks. Dariusz Kowalczyk – profesor Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu „Gregorianum” w Rzymie.

Uczestnicy, na zakończenie każdego roku katechetycznego otrzymują zaświadczenia uczestnictwa w katechezach, a w roku jubileuszu otrzymali także pamiątkowe medale.

Spotkaniom „Chocholanum” towarzyszy serdeczna atmosfera, a w przerwach między zajęciami jest czas na rozmowy przy herbatce. Do grupy uczestników można dołączyć w każdym momencie roku katechetycznego.