ogłoszenia

5 grudnia 2021 r.
2 niedziela ADWENTU
1. Dziękuję mieszkańcom Gliniaka za podjęcie posługi sprzątania kościoła.
2. W ramach przygotowania adwentowego zapraszam w dni powszednie
na Msze Święte o Najświętszej Maryi Pannie, czyli RORATY o godz. 6.30.
Szczególnie zapraszam dzieci z lampionami i młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
3. Rekolekcje parafialne poprowadzi ks. Mirosław Mikulski, a odbędą się 17, 18 i 19 grudnia,
czyli od piątku do niedzieli.
Dla dzieci w piątek i sobotę o godz. 8.30;
dla dorosłych w piątek o godz. 10 i 19.30,
w sobotę o godz. 10 i 18;

dla młodzieży w piątek o godz. 18,
w sobotę o godz. 19.30,
w niedzielę o godz. 17.
W piątek i sobotę możliwość spowiedzi,
w niedzielę Msze Święte o godz. 8, 11 i 17.
4. Przedstawicieli wiosek proszę o rozniesienie opłatków
wigilijnych, które proszę odbierać w odpowiednich ilościach przy chrzcielnicy.
Możemy także otrzymać opłatek w sklepiku.
Dziękuję sołtysom Wólki Iłówieckiej i Chmielewa za rozniesienie opłatków,
a mieszkańcom za 210 zł ofiar z Wólki Iłówieckiej i 640 zł z Chmielewa.
5. Zachęcam do nabywania w sklepiku świec Caritasu. Świece
z poprzednich lat, jak i tegoroczną po wigilii, możemy zapalić
na rodzinnych grobach.
6. Jeżeli ktoś chciałby ofiarować dużą choinkę do kościoła,
to bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie.
7. Za tydzień, 12 grudnia o godz. 15 odbędzie się spotkanie
Chocholanum. Także za tydzień o godz. 18.15 zebranie Rodziców
kandydatów do bierzmowania.
8. W najbliższą środę, 8 grudnia będziemy obchodzić uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte
tego dnia będą odprawiane o godz. 10 i 18. Od godz. 12 do 13,
czyli podczas „Godziny łaski dla świata” według prywatnych objawień
Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu. Zachęcam do rozważania tekstów biblijnych
i modlitwy adoracyjnej.
9. Dzisiaj coroczna zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
10. Msze Święte w tym tygodniu będą odprawiane o godz. 6.30,
z wyjątkiem środy, kiedy będą o godz. 10 i 18.
Dekret o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej16 czerwca 2021 roku

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

Nr 1381/BD/2021

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Prask
i

Komunikat

Czcigodni Kapłani,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie,

W ubiegły czwartek, papież Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego dla naszej diecezji w osobie księdza Jacka Grzybowskiego. Obok biskupa Marka będzie On wsparciem i pomocą w posłudze apostolskiej w naszym kościele lokalnym.

W ponad milionowej diecezji Warszawsko-Praskiej „żniwo Pańskie” jest wielkie, dlatego z miłością i troską przyjmijcie biskupa nominata Jacka, by pełen mocy Ducha Świętego służył posługą biskupią wiernym, niósł im Chrystusa, dawał o Nim świadectwo swoją wiarą i prowadził do Niego przykładem.

Biskup nominat przyjmie święcenia biskupie w katedrze warszawsko-praskiej dnia 19 grudnia 2020 roku. O szczegółach tej uroczystości poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Polecam biskupa Jacka modlitwom duchowieństwa i wiernych oraz zawierzam całą naszą diecezję opiece Matki Bożej Łaskawej.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski


Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, informuje,
że na terenie Gminy od 12.10.2020 r. trwa inwentaryzacja źródeł ciepła. Jest ona realizowana w związku z koniecznością działań na rzecz poprawy jakości powietrza jakie prowadzone są na obszarze całego województwa mazowieckiego. Jej celem jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych).
Jest ona obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie. Inwentaryzacja będzie realizowana przez ankieterów firmy Grupa BST, która wykonuje zlecenie na rzecz Gminy Mińsk Mazowiecki. Wywiad będzie przeprowadzony przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności przez przeszkolonych ankieterów, którzy będą posiadać identyfikatory. Podczas wywiadu ankieter zapyta o następujące kwestie: dane adresowe, dane o budynku/lokalu, dane o źródle/źródłach ciepła.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o pełne wsparcie oraz współpracę z Wykonawcą realizującego Inwentaryzację źródeł ciepła. Prosimy potraktować sprawę rzetelnie. Można dokonać spisu on- line poprzez stronę internetową gminy.Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że przez trzy miesiące,
od 1 września do 30 listopada, na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Aby wziąć udział w spisie rolnym, należy samodzielne wypełnić elektroniczny formularz na stronie internetowej spisrolny.gov.pl.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zadzwonić na Infolinię Spisową i podczas rozmowy z konsultantem spisać się przez telefon. Można też skorzystać z punktu spisowego w urzędzie gminy. Wszystkie informacje o gospodarstwie rolnym przekazane podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną.